# เลขที่เอกสาร เรื่อง จาก ถึง สถานะ
1 สห0032.003/ว0601 ผังการคัดกรองและการติดตามผู้มีพฤติกรรมการดื่มสุรา (1B6) และการคัดกรองบุหรี่ สสจ.สิงห์บุรี งานคลินิกปรึกษา ยังไม่ได้เปิดดู

สถิติการใช้งานแยกตามบุคคล / แผนก

# ชื่อ จำนวนครั้งที่เข้า (ครั้ง)
1 din 8
3 aadin 2
2 udin 1
# แผนก จำนวนครั้งที่เข้า (ครั้ง)
1 งานประกันสุขภาพ 8
3 งานบริหาร 2
2 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1