ลำดับคิวที่โรงพยาบาลบางระจันเรียก

ระบบคิวบางระจันยกเลิกการใช้งานแล้ว เปิดให้บริการ Walk in แทน ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2564