จองฉีดวัคซีน Covid-19 Online กับโรงพยาบาลบางระจัน


* หลังจองฉีดวัคซีน Covid-19 Online กับโรงพยาบาลบางระจัน จะได้คิวการฉีดในอีก 2-3 วัน ทำการ *