https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

ตรวจสอบคิวฉีดวัคซีน Covid-19

คิวของท่านจะขึ้นมาแสดงหลังจากที่ท่านจองกับทางโรงพยาบาลแล้ว 1-2 วัน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมชองโรงพยาบาลบางระจัน

ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อ MEDIA

สื่อความรู้ Multimedia

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้องห้องประชุม

จองห้องประชุม Online โรงพยาบาลค่ายบางระจัน

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

แจ้งซ่อม

โปรแกรมแจ้งซ่อม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
2021-10-19 15:42:05 | จำนวนการดู 3 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
2021-09-22 10:17:12 | จำนวนการดู 13 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
2021-06-14 15:36:05 | จำนวนการดู 40 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-06-14 11:42:59 | จำนวนการดู 44 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
2021-05-24 16:02:03 | จำนวนการดู 35 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564
2021-05-11 14:28:45 | จำนวนการดู 40 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
2021-05-11 14:27:03 | จำนวนการดู 36 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-04-09 16:12:48 | จำนวนการดู 44 ครั้ง

กิจกรมของโรงพยาบาล (One Page)

งานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล