https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

ติดตามข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมชองโรงพยาบาลบางระจัน

ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อ MEDIA

สื่อความรู้ Multimedia

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงานของโรงพยาบาล

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

แจ้งซ่อม

โปรแกรมแจ้งซ่อม

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
2021-02-25 09:35:43 | จำนวนการดู 2 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
2021-02-05 11:38:44 | จำนวนการดู 4 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
2021-02-05 11:38:30 | จำนวนการดู 3 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-02-01 14:22:41 | จำนวนการดู 9 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-01-19 11:52:07 | จำนวนการดู 15 ครั้ง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
2021-01-18 16:26:11 | จำนวนการดู 10 ครั้ง
[ รายงานสรุปผลการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน]
2021-01-06 14:11:36 | จำนวนการดู 11 ครั้ง
[ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
2021-01-06 14:08:53 | จำนวนการดู 11 ครั้ง

กิจกรมของโรงพยาบาล (One Page)

งานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล