https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน

ติดต่อผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้อำนวยการ

            สวัสดีครับ ผม นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลบางระจัน ในการดูแลสุขภาพของท่าน หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใด เกี่ยวกับการให้การบริการของโรงพยาบาล หรือมีเรื่องที่ต้องการแจ้งให้กระผมทราบ โดยตรง ท่านสามารถติดต่อผมได้ ที่ 089-2244817 ผมจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ

2020 © IT โรงพยาบาลบางระจัน