https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

Detail News

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ

วิภาปวีณ์ เพ็งจันทร์
2021-04-09

1.ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)จำนวน 11 รายการ 1.ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)จำนวน 2 รายการ