https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
24 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนการดู 4 ครั้ง
2021-01-19 11:52:07
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-18 16:26:11
21 [ รายงานสรุปผลการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน]
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-06 14:11:36
20 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-06 14:08:53
19 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-06 14:08:00
18 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-06 14:07:09
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร1)
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-04 10:45:29
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 3 รายการ
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2021-01-04 10:44:13
4 วันที่ 21 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางระจัน รับมอบน้ำดื่ม กรธารา จำนวน 600 ขวด จาก คุณนิศรา เต็งอำนวย
จำนวนการดู 1 ครั้ง
2020-12-30 14:50:48