https://www.facebook.com/brc.hos |   โทรศัพท์: 036-814-755 ต่อประชาสัมพันธ์ กด 0 |   Fax : 036-814-744 |   เหตุด่วน : 1669

จัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
50 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564
จำนวนการดู 4 ครั้ง
2021-09-22 10:17:12
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564
จำนวนการดู 31 ครั้ง
2021-06-14 15:36:05
41 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนการดู 33 ครั้ง
2021-06-14 11:42:59
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564
จำนวนการดู 28 ครั้ง
2021-05-24 16:02:03
38 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564
จำนวนการดู 31 ครั้ง
2021-05-11 14:28:45
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563
จำนวนการดู 29 ครั้ง
2021-05-11 14:27:03
36 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนการดู 37 ครั้ง
2021-04-09 16:12:48
35 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ
จำนวนการดู 39 ครั้ง
2021-04-09 16:06:26
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
จำนวนการดู 44 ครั้ง
2021-03-11 15:51:30
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564
จำนวนการดู 33 ครั้ง
2021-02-25 09:35:43
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
จำนวนการดู 34 ครั้ง
2021-02-05 11:38:44
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563
จำนวนการดู 37 ครั้ง
2021-02-05 11:38:30
26 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนการดู 41 ครั้ง
2021-02-01 14:22:41
24 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนการดู 48 ครั้ง
2021-01-19 11:52:07
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563
จำนวนการดู 44 ครั้ง
2021-01-18 16:26:11
21 [ รายงานสรุปผลการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาศ ที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน]
จำนวนการดู 30 ครั้ง
2021-01-06 14:11:36
20 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
จำนวนการดู 34 ครั้ง
2021-01-06 14:08:53
19 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
จำนวนการดู 40 ครั้ง
2021-01-06 14:08:00
18 [ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 1 รายการ]
จำนวนการดู 33 ครั้ง
2021-01-06 14:07:09
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (สขร1)
จำนวนการดู 36 ครั้ง
2021-01-04 10:45:29
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาจำนวน 3 รายการ
จำนวนการดู 29 ครั้ง
2021-01-04 10:44:13
4 วันที่ 21 เมษายน 2563 โรงพยาบาลบางระจัน รับมอบน้ำดื่ม กรธารา จำนวน 600 ขวด จาก คุณนิศรา เต็งอำนวย
จำนวนการดู 38 ครั้ง
2020-12-30 14:50:48